Voorwaarden ruilauto’s

Rijd met je ruilauto eerst naar het dichtstbijzijnde tankstation.

Tank niet meer dan je zelf nodig denkt te hebben. We vergoeden geen brandstof.

Zorg zelf voor een pech-hulpdienst.

Je bent aansprakelijk voor motorschade die voortvloeit uit olie- of vloeistofgebrek.

Je bent aansprakelijk voor schade die een gevolg is van eigen schuld of nalatigheid.

Je bent aansprakelijk voor schade door molest, diestal, oneigenlijk gebruik of verlies van de auto, tot een maximum van 500 euro.